HomeWhat's OnUpcoming EventsWHY BUSINESS ACUMEN IS CRITICAL?

WHY BUSINESS ACUMEN IS CRITICAL?

17/04/2020, 01:27:46

Business Acumen - Nhạy bén kinh doanh là một năng lực mang tính sống còn trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh và diễn biến phức tạp.

Có nhạy bén kinh doanh, là có được sự hiểu biết sâu sắc các yếu tố phức tạp khác nhau - những yếu tố có thể tác động đến hoạt động kinh doanh và có khả năng ra quyết định đúng mang lại hiệu quả kinh doanh hay hoàn thành mục tiêu chiến lược theo định hướng tổ chức.

NỘI DUNG CHÍNH:

Phương pháp phát triển và nâng cao năng lực:

 • Tư duy chiến lược
 • Tầm nhìn chiến lược
 • Hiểu về tài chính doanh nghiệp
 • Trải nghiệm mô phỏng kinh doanh

KÍNH MỜI

 • Giám đốc các bộ phận chức năng
 • Các Anh/Chị quan tâm và làm công tác learning & development
 • Chủ doanh nghiệp, các Anh/Chị tham gia quá trình hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh
 • Các Anh/chị quan tâm và mong muốn phát triển tư duy chiến lược và nhạy bén kinh doanh

Tư vấn và hỗ trợ thông tin:

Ms. Tuyền: (028) 3930 2242 - 3930 2243 - 0903 708 084
Email: Clientservice@bemind.com.vn

 • Ngày: 24.04.2020
 • Thời gian: 10:00 – 11:00
 • Hình thức: trực tuyến qua phần mềm Zoom
 • Phí tham dự: Không thu phí

ĐĂNG KÝ NGAY!

 • Your name *

 •  

 • Email *

 • Telephone *

Title

Company

Program *

Message *

 

Copyright © 2020 BeMind
All rights reserved

 

Our Partners

   

 

Access to fanpage Bemind

    

 • Like
 • Visitor: 484512 - Online: 6

Enter your email to register into receive gift voucher or program discount

 
Messenger