Trang chủGiải pháp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh

Giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh

22/09/2016, 10:50:27

Chúng tôi hỗ trợ phát triển và duy trì công tác hoạch định chiến lược và quản lý hệ thống liên kết các hoạt động kinh doanh với tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao chất lượng truyền thông nội bộ và bên ngoài, kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức so với mục tiêu chiến lược.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng từ công tác huấn luyện đội ngũ quản lý của khách hàng phát triển và sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động đến triển khai trực tiếp các hoạt động liên quan nên chúng tôi có thể nhận diện những kết quả có ý nghĩa đối với đội ngũ quản lý của khách hàng.

Sau khi chúng tôi hoàn tất dự án, đội ngũ của khách hàng sẽ có đủ năng lực để nhận diện những thước đo cho các chương trình mới, hoặc tự tin đưa ra những khuyến nghị thay đổi các tiêu chi đo lường khi mục tiêu chương trình thay đổi. 

Chúng tôi hỗ trợ

 • Gia tăng sự tập trung vào chiến lược và kết quả thay vì giải quyết các tác vụ hàng ngày

 • Phá vỡ rào cản truyền thông giữa các bộ phận

 • Hiểu tốt hơn và có phản ứng kịp thời với nhu cầu của khách hàng

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức qua việc xác định tiêu chí đo thích hợp

 • Hỗ trợ cấp quản lý ra quyết định tốt hơn dựa trên các chỉ số hiệu suất thay vì dựa trên các dữ liệu tài chính

 • Hỗ trợ cấp quản lý dự trù thời gian và nguồn lực hiệu quả

 • Hỗ trợ cấp quản lý và đội ngũ xác định các công tác cần ưu tiên. 

  Chương Trình Tiêu Biểu

 • Phát triển và hoàn thiện chiến lược

 • Triển khai và kiểm soát chiến lược

 • Tăng cường liên kết thống nhất tổ chức

 • Xây dựng hệ thống Thẻ điểm cân bằng

 • Xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất

Copyright © 2013 BeMind
All rights reserved
 

 • Like
 • Lượt truy cập: 321899 - Trực tuyến: 3

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.