Trang chủGiải pháp mô phỏng chiến lược kinh doanh

Giải pháp mô phỏng chiến lược kinh doanh

14/12/2018, 14:48:30

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trong các dự án mang lại những thay đổi lớn, quản lý các tình huống sát nhập, gia tăng lợi nhuận, xây dựng văn hóa tập đoàn, tung sản phẩm, hỗ trợ phát triển các nhãn hàng mới và ngay cả công tác xác định sứ mạng và hiện thực hóa tầm nhìn của tổ chức.

Chúng tôi diễn dịch các thông tin quan trọng có độ phức tạp cao qua hình thức kết nối sự tập trung của mọi người một cách vui nhộn và giúp tất cả hiểu các khác niệm mới một cách nhanh nhất thông qua thao tác và thực nghiệm trên mô hình doanh nghiệp mô phỏng, người tham gia sẽ hiểu rõ tại sao họ cần phải hành động.

Mô hình kinh doanh mô phỏng của chúng tôi là những hoạt động tương tác. Người tham gia sẽ được trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau trong một doanh nghiệp như chịu trách nhiệm những mảng chức năng chuyên môn khác nhau từ bộ phận kinh doanh, tài chính, tiếp thị, sản xuất, quản lý tài sản… Mọi người sẽ tự khám phá ra những nguyên tắc kinh doanh quan trọng cho riêng mình.

Hiểu rõ các quyết định hàng ngày của bản thân sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của mỗi bộ phận khác nhau trong tổ chức.

Những hiểu biết gặt hái được là vô giá và ăn sâu vào mỗi người. Cũng giống như việc tập đi xe đạp, là việc học qua hành – một khi đã biết, thì sẽ không bao giờ quên.

 Chương trình điển hình

 • Liên kết chiến lược

 • Truyền thông và triển khai áp dụng tầm nhìn/mục tiêu/giá trị cốt lõi/chiến lược đến toàn tổ chức

 • Xây dựng văn hóa và thực hiện đổi mới

 • Phối hợp và liên kết đội ngũ trong quá trình sát nhập

 • Thúc đẩy đội ngũ bán hàng

 • Năng động hóa đội ngũ khi tái cấu trúc

 • Nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tạo sự khác biệt cho thương hiệu

 • Chiến lược truyền thông và tiếp thị nội bộ khi tung sản phẩm mới

 • Thiết kế các chương trình truyền thông nội bộ theo yêu cầu

Sự kiện tiêu biểu

 • Chương trình hội thảo kết hợp huấn luyện

 • Hội nghị khách hàng

 • Hội thảo quản lý chiến lược cấp khu vực

 • Hoạt động khai màn mang tính sự kiện của tổ chức

 • Chương trình truyền thông và phổ biến chiến lược của tập đoàn

 • Hội thảo đối tác và đại lý      

 Chương trình hội thảo kết hợp huấn luyện

 

 

Copyright © 2013 BeMind
All rights reserved
 

 • Like
 • Lượt truy cập: 321877 - Trực tuyến: 14

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.