Trang chủGiải phápStrategy Implementation

Giải pháp

Strategy Implementation

30/10/2020, 09:40:34

Thực hiện chiến lược hiệu quả

Triển khai hay thực thi chiến lược là yếu tố quyết định để tạo ra kết quả. Những chiến lược tốt nhất cũng có thể thất bại nếu như không được thực thi đúng.

Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để học, hiểu và thực hiện thành công chiến lược là tự mình khám phá. Thay vì chỉ giới thiệu với nhân viên về một chiến lược, chúng tôi trình bày cho đội ngũ của bạn một kịch bản, để mọi người phân tích tình huống và tự quyết định chương trình hành động. Đối mặt với những thách thức như một người lãnh đạo, đội ngũ của bạn trực tiếp thực hiện các bước từ phát triển mô hình kinh doanh, thực thi chiến lược và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh - tất cả trong một môi trường kinh doanh giả lập an toàn, không rủi ro. Những hiểu biết có được từ hoạt động mô phỏng mang lại những thay đổi có tính hành động trong môi trường kinh doanh thực tế.

Hãy đảm bảo đội ngũ của bạn biết tổ chức của bạn đang ở đâu và vì sao, khi đó họ sẽ trở thành tác nhân hiện thực hoá tầm nhìn doanh nghiệp. Thông qua hoạt động mô phỏng quản lý điều hành doanh nghiệp, đội ngũ của bạn sẽ hiểu sự hình thành của chiến lược tổ chức. Đây chính là phương pháp hiệu quả để phát triển sự hiểu biết về các kỳ vọng, giá trị và nhu cầu của tổ chức thông qua thực hành, trải nghiệm và thử nghiệm các chiến lược kinh doanh khác nhau. Đơn giản chỉ là đưa toàn bộ chiến lược lên bản mô phỏng. Sau đó thúc đẩy mọi người tham gia triển khai chiến lược và phân tích kết quả thực hiện chiến lược.

Các phiên bản mô phỏng lý kinh doanh lý tưởng cho giải pháp thực hiện chiến lược:

Tìm hiểu thêm hoặc tư vấn thiết kế và tổ chức chương trình theo đặc thù của doanh ngiệp?

Liên hệ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2020 BeMind
All rights reserved

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

   

 

TRUY CẬP FANPAGE BEMIND

    

  • Like
  • Lượt truy cập: 1016779 - Trực tuyến: 4

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.