Trang chủQuản lý Chi Phí Hiệu Quả

Dịch vụ

Quản lý Chi Phí Hiệu Quả

14/12/2018, 15:01:38

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Thao trường kinh doanh giả lập gồm 4-6 công ty đang cạnh tranh khốc liệt trên cùng một phân khúc.Với bối cảnh lãi suất và lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh doanh, thị phần của công ty bị giảm sút. Công ty phải có chiến lược thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, bằng cách đồng bộ hóa quản lý chi phí các hoạt động chính của công ty như: Chuỗi cung ứng, sản xuất, bán hàng… nhằm bảo đảm tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) một cách tốt nhất.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Giúp người tham dự nâng cao và hoàn thiện các vấn đề:

Khai thác thông tin

Cách thức thu thập, xử lý thông tin để ra quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận

Mỗi người tham dự đại diện cho một phòng ban trong công ty, do đó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết và đồng thuận giữa các bộ phận trong việc thực thi các quyết định kinh doanh.
 
Ứng dụng kinh nghiệm và kiến thức vào thực tiễn

Qua thực nghiệm trên doanh nghiệp mô phỏng một cách trực quan và sinh động, thảo luận cởi mở, người tham dự sẽ dễ dàng liên tưởng được thực tế đang diễn ra trong doanh nghiệp mình.
 
Kết quả “aha!”

Biết cách phân tích các tình huống xây dựng hoặc thực hiện chiến lược kinh doanh sát với sự thay đổi chóng mặt của thị trường. Từ đó, xác định các yếu tố thành công trong kinh doanh và đạt đuợc sự đồng thuần nội bộ cao nhất.
 
Nhận thức vai trò

Người tham dự hiểu rõ vai trò về sự đóng góp của mỗi cá nhân cho sự thành công của công ty
 
Hành động cụ thể

Sự nhận biết “aha” và nhận thức vai trò giúp người tham dự mong muốn hành động để thực hiện điều đó.
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Các nội dung chính: những hiểu biết có được qua chương trình
 • Nhận thức rõ quản lý chi phí hiệu quả là nhiệm vụ của mỗi người và của toàn thể công ty.

 • Làm quen với ngôn ngữ tài chính doanh nghiệp.

 • Đọc và hiểu báo cáo tài chính.

 • Hiểu ý nghĩa của đồng vốn và hệ quả của việc sử dụng nguồn vốn so với lợi nhuận.

 • Hiểu, phân tích cách thức tối ưu hóa các chỉ số tài chính như ROA, ROE, thời gian thu hồi tiền bán hàng, vòng quay vốn lưu động.

 • Tiên liệu những khó khăn phát sinh khi quy mô doanh nghiệp phát triển.

 • Xây dựng sự cam kết giữa các bộ phận chức năng.

 • Thực hiện thành công sáng kiến quản lý chi phí hiệu quả, thúc đẩy phát triển.

  Các khái niệm chính:

 • Tài chính doanh nghiệp

 • Các yếu tố thúc đẩy giá trị

 • Tối ưu hóa nhân sự

 • Hiệu quả phân phối

 • Đa kỹ năng

 • Tài sản hữu hình và vô hình

 • Giá trị thị trường

Copyright © 2020 BeMind
All rights reserved

 

Our Partners

    
 

 • Like
 • Lượt truy cập: 368976 - Trực tuyến: 5

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.