Trang chủPhát Triển Nhà Lãnh Đạo Điều Hành

Dịch vụ

Phát Triển Nhà Lãnh Đạo Điều Hành

14/12/2018, 14:59:43

CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG LÃNH ĐẠO ĐƯỢC 500 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI SỬ DỤNG

Theo một nghiên cứu của McKinsey, doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp áp dụng tốt cả 03 cách thức phát triển sau:

 • Cạnh tranh hiệu quả (tăng thị phần, qua mở rộng thị trường).
 • Mở rộng danh mục sản phẩm (phát triển sản phẩm mới, thay đổi mô hình kinh doanh…).
 • Mua bán sát nhập công ty.

Làm thế nào bạn và đội ngũ có thể hiểu rõ và hiện thực hóa điều này?
Chương trình huấn luyện đặc biệt 02 ngày này sẽ giúp đội ngũ của bạn thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp thành công. Đây là chương trình dành cho các doanh nghiệp có tham vọng phát triển lên tầm cao mới.

MỤC TIÊU

 1. Phát triển chiến lược có tầm ảnh hưởng: Giúp người học định hướng mô hình kinh doanh và xác lập chiến lược kinh doanh tổng thể.
 2. Nắm vững các yếu tố thiết yếu về quản lý tài chính doanh nghiệp: Giúp người học hiểu các chức năng tài chính của chiến lược cạnh tranh nhằm quản lý chi phí hiệu quả hơn.
 3. Lãnh đạo doanh nghiệp và sự nghiệp của bạn: Giúp người học nâng cao kỹ năng lãnh đạo bản thân và đẩy mạnh vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng và quản lý một tổ chức có hiệu suất cao.
 4. Thúc đẩy sức mạnh của Marketing: Giúp người học xác định những thách thức và giải pháp cho hoạt động marketing.
 5. Tạo dựng và thực hiện mô hình gia tăng giá trị: Giúp người học tạo dựng và thực hiện thành công mô hình gia tăng giá trị phù hợp với tình hình công ty.
 6. Đo lường, phân tích và định hướng hiệu quả tổ chức: Giúp người học thấu hiểu báo cáo tài chính, ra quyết định đầu tư vốn và định hướng kinh doanh.

PHƯƠNG PHÁP

Mang đến một trải nghiệm toàn cầu đích thực trong môi trường thực tế tại Việt Nam.

 • Không thuyết giảng
 • Học qua hành
 • Vận dụng trí não > 120%
 • Vui nhộn và nhiều thử thách

NHỮNG THỬ THÁCH TRÊN THAO TRƯỜNG KINH DOANH

Giống như vận hành một doanh nghiệp trong thực tế, bạn và đội ngũ sẽ hoạch định và thực thi chiến lược nhằm phát triển và đem lại lợi nhuận trong 09 năm điều hành.

Thách thức của bạn là:

 1. Lên sứ mệnh và tầm nhìn cho doanh nghiệp.
 2. Phân tích TOWS cho ngành và doanh nghiệp.
 3. Phân tích BCG và phân tích Ansoft nhằm xác định đúng thị trường và đối thủ cạnh tranh.
 4. Thiết lập mục tiêu chiến lược.
 5. Xây dựng KPI quản lý mục tiêu và các quy trình.
 6. Tập trung đầu tư đúng thời điểm.
 7. Phân tích vị thế cạnh tranh của ḿình và đối thủ.
 8. Phân tích chuỗi giá trị công ty từ mua hàng, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, và tài chính để thành công.
 9. Lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.
 10. Phối hợp phòng ban hiệu quả.

Copyright © 2020 BeMind
All rights reserved

 

Our Partners

    
 

 • Like
 • Lượt truy cập: 368887 - Trực tuyến: 3

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.